De Dorpscoöperatie is er van en voor de inwoners van het Lint, Froombosch, Slochteren en Schildwolde (FSS). De Dorpscoöperatie heeft bestaansrecht omdat inwoners zelf het initiatief nemen, zeggenschap willen hebben en een bijdrage willen leveren. De basis van de Dorpscoöperatie is onderlinge solidariteit en dienstverlening van burgers met, voor en aan elkaar.

De Dorpscoöperatie respecteert de waardigheid, de belangen en de mondigheid van de individuele leden en neemt dit als uitgangspunt voor het handelen. Inwoners van het Lint FSS hebben het recht om zo lang zij dat willen en kunnen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop zij leven en wonen in de genoemde drie dorpen.

De vraag is leidend voor het bepalen van het aanbod. Alleen leden kunnen gebruik maken van de diensten. Zij bepalen samen het beleid, de thema’s en de acties. De Dorpscoöperatie werkt op een open en transparante wijze samen met andere partijen en legt over alles wat zij doet verantwoording af aan de leden.

De inwoners van SSF ontvangen de volgende diensten/ faciliteiten/ mogelijkheden van Het Lint Verbindt: