In 2016 is het verzorgingshuis ‘t Olderloug in Slochteren gesloten. Daarmee verdween uit het Lint een belangrijke voorziening. Ouderen die niet meer thuis konden blijven wonen worden nu elders, buiten het Lint, gehuisvest. De bewoners van het Oldenhof rond het voormalig Olderloug bleven achter zonder voorzieningen en ontmoetingsplek.

In 2017 is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan en bleek dat het Olderloug in de huidige vorm geen doorstart kon maken. Wel kwam de wens naar boven dat de bewoners op de locatie van ’t Olderloug een plek willen waar algemene diensten en voorzieningen voor kwetsbare dorpsgenoten worden gerealiseerd. Ook passende woonruimte voor ouderen en een beperkt aantal bedden voor zwaardere zorg en / of begeleid wonen.

De uitkomsten van dit onderzoek samen met de afspraken over Slochteren (Olderloug) die in het rapport Bevingsbestendige zorg in Groningen staan, zijn aanleiding geweest om opnieuw met alle dorpse en professionele partijen om tafel te gaan om de visie en wensen handen en voeten te geven.
Hiermee werd het zaadje gepland voor de dorpscoöperatie.

Bestuur, even voorstellen

Vanuit een denktank / visiegroep is een bestuur gevormd. Zij zijn in eerste instantie de trekkers van de Dorpscoöperatie Het Lint Verbindt. Maar de dorpscoöperatie moet uitgroeien tot wat de naam al zegt een coöperatie van de dorpen, van alle dorpsgenoten!

Voorlopig bestuur

Marcèle Westerdijk, voorzitter
Marja Venema en Ronald Vos, secretaris
Geertruida Drenth en Gé Brekeling, penningmeester
Lieuwe Boonstra en Ina Boddeus , bestuurslid

Alle bestuursfuncties zijn ook vacant. Heb je interesse om in het bestuur zitting te nemen? Laat het ons weten via info@hetlintverbindt.nl