Repair café

Op zaterdag 21 maart a.s. is er weer repaircafé ’t Lint, onderdeel van de dorpscoöperatie. U bent welkom van 10.00 tot 14.00 uur in het Olderloug. U mag ter …