Dorpscoöperatie "Het Lint Verbindt"

Ontmoetingsplaats voor inwoners van Froombosch, Slochteren en Schildwolde

Steun ons als lid

Dorpscoöperatie "Het Lint Verbindt"

Ontmoetingsplaats voor inwoners van Froombosch, Slochteren en Schildwolde

Steun ons als lid

Dorpscoöperatie "Het Lint Verbindt"

Ontmoetingsplaats voor inwoners van Froombosch, Slochteren en Schildwolde

Steun ons als lid

"Een laagdrempelige en toegankelijke manier van contact maken en elkaar helpen"

Van en voor de lintdorpen

De Dorpscoöperatie Het Lint Verbindt is van en voor de inwoners van het Lint Froombosch, Slochteren en Schildwolde. De leden werken gezamenlijk aan het leefbaar houden van het dorp. Ze zijn met elkaar in gesprek, waardoor vragen, wensen en leemtes op het gebied van zorg en welzijn goed in kaart gebracht worden. Vervolgens worden initiatieven ontwikkeld om de vragen te beantwoorden en de leemtes op te vullen met als achterliggend doel te bereiken dat iedereen, ook de kwetsbare mensen, zo lang als mogelijk in het eigen vertrouwde dorp te kunnen blijven wonen.

Dit staat ook centraal op onze tweede dorpsavond. Een activerende feestelijke avond waarin we samen stappen vooruit zullen zetten. Ook laten we zien waar we staan in de ontwikkelingen.

Waarom een dorpscoöperatie?

Het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in de Lintdorpen.

Naoberschap

Oog voor elkaar, luisteren en elkaar helpen. De kracht van saamhorigheidsgevoel.

Steun ons

Voor slechts €10,- per jaar steunt u ons en de inwoners van de Lintdorpen.

De dorpscoöperatie Het Lint Verbindt

De dorpscoöperatie is gebaseerd op Noaberschap en op solidariteit. De leden hebben oog voor elkaar, luisteren naar elkaar en helpen elkaar. De kracht zit in het uitbouwen van het saamhorigheidsgevoel. Word daarom lid van de coöperatie. Het lidmaatschap geeft leden wat meer zekerheid ten aanzien van eenmalige (kleine) hulpvragen. Ook worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting en gezelligheid. De leden zelf geven aan welke activiteiten verder nog gewenst zijn en georganiseerd gaan worden.

Wat kunt u verwachten?

Het lidmaatschap kost €10 per jaar. Dat is nog geen kop koffie per kwartaal. Voor dit geld worden nu al activiteiten georganiseerd.

Heeft u bijvoorbeeld iemand nodig om even mee naar het ziekenhuis te gaan, of om een boodschapje te doen, om een schilderijtje op te hangen of een lamp te verwisselen dan kunt u terecht bij de Dorpscoöperatie. We zijn via de website en mail bereikbaar en koppelen uw vraag zo snel mogelijk aan een hulpbieder.

Heeft u meer behoefte aan wat gezelligheid of aanspraak? De bewonerscommissie Olderhof organiseert een keer per week op dinsdag voor bewoners en ouderen een gezellige middag in het voormalige Olderloug te Slochteren. Ontmoeting staat hier centraal. De aanwezigen bepalen zelf wat ze willen gaan doen. Dat kan een spelletje zijn of een creatieve bezigheid. Maar ook gewoon gezellig wat bijpraten onder het genot van een kopje koffie. Ook in de verschillende mutifunctionele centra of dorpshuizen worden gezellige activiteiten georganiseerd. In onze agenda vindt u een greep uit de activiteiten die in onze lintdorpen georganiseerd worden terug. De dorpscoöperatie beveelt deze activiteiten van harte bij u aan!

Kom gewoon een keer langs, u bent welkom.

Belangrijke mededeling!

Als dorpscoöperatie volgen wij de regels zoals de overheid die stelt om het CORONA virus zoveel mogelijk in te dammen. Voor de leefbaarheid in de dorpen heeft dit grote consequenties. Waar wij kunnen ondersteunen willen we dit doen, met name voor de meer kwetsbare mensen in onze omgeving. Heeft u een vraag of een verzoek stel deze dan op info@hetlintverbindt.nl, dan kijken we wat we voor u kunnen betekenen.

In verband met het Corana virus gaat de SOOS Olderloug, tot nader order, niet door.

Het repair café van 21 maart in het Olderloug gaat ook om deze reden niet door.

Dorpscoöperatie Het Lint Verbindt

Wat doet de Dorpscoöperatie Het Lint Verbindt?

1. Naoberschap;

De één noemt het burenhulp, de ander noaberschap en een derde noemt het burenplicht, maar wat de term ook is, over de inhoud zijn de meesten het wel eens: het verschijnsel dat iemand uit je directe leefomgeving je bijstaat of helpt wanneer je dat nodig hebt. De term noaberschap komt van oorsprong uit de Drentse en Achterhoekse grensstreken, maar is overal in Nederland bekend. Vooral sinds de politiek begon te spreken over de participatiesamenleving, is het ‘omzien naar en zorgen voor elkaar’ een onderwerp geworden waar velen zich mee bezig houden.

De dorpscoöperatie Het Lint Verbindt wil noaberschap in onze dorpen stimuleren en faciliteren, onder andere met het opzetten van een klussendienst, vervoersdienst, boodschappenhulp etc..

2. Belangenbehartiging

In gesprek met de provincie, gemeente en formele partijen in de zorg en woningbouw in gesprek blijven om toe te werken naar een situatie waar in kwetsbare groepen de juiste zorg kunnen krijgen of (tijdelijk) niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit is een proces van lange adem. Er worden stappen gezet, maar die zijn niet altijd heel zichtbaar.
Dorpscooperatie Het Lint Verbindt is onder andere in gesprek met de Rijksbouwmeester.

3. Activiteiten

We organiseren activiteiten en maken activiteiten die georganiseerd worden in onze dorpen inzichtelijk.
U vindt ze terug in de Agenda.

Het laatste nieuws uit de regio

Activiteiten en agenda

Geen evenementen gevonden!